စက်တင်ဘာ 19, 2019

Fact Check|၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား ၆ လစောပြီး မေလတွင်ကျင်းပမည် ဆိုသည့် သတင်းအမှား

၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား ၆ လစောပြီး မေလတွင်ကျင်းပမည် ဆိုသည့် သတင်းအမှား ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကို ၆ လစောပြီး မေလ မှာ […]