ဇွန် 22, 2016

Fact Check | Eleven Media Group ရဲ့ Page အစစ် မဟုတ်ပါဘူး။ အတုပါ။

Eleven Media Group ရဲ့ Page အစစ် မဟုတ်ပါဘူး။ အတုပါ။ သတင်းအတု ဖြစ်တဲ့အပြင် သတင်းမှာ တင်ထားတဲ့ပုံမှာလည်း ရန်ကုန်ရှိ ဗလီတစ်ခုရဲ့ပုံဖြစ်တာကို […]